Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

Welcome to the Greenway & Copper Coast Hostel

Here at The Greenway & Copper Coast Hostel, We provide accommodation for a variety of guests, Families, Schools, Clubs and Societies. We are happy to announce that we have added even more rooms and now can host up to 100 guests!
 
Featuring free WiFi, Greenway & Copper Coast Hostel is situated in Bunmahon. The accommodation features a shared kitchen and a shared lounge for guests.
 
At the hostel rooms are fitted with a shared bathroom with a shower.
Guests at Greenway & Copper Coast Hostel will be able to enjoy activities in and around Bunmahon, like cycling.

Chỗ ở của chúng tôi

Chỗ ở có sẵn tại Greenway & Copper Coast Hostel

Location

 

Our Location is ideal, 2.4km for the beautiful, history-rich Copper Coast town of Bunmahon and less than 10km from “The Heart of The Greenway” Kilmacthomas you will never be short of things to do. From Swimming, Surfing, Kayaking, Fishing, Cycling, Horse riding or even just walking you’re surrounded by activities and every route is a scenic route. Not to mention the selection of bars and restaurants close by. Waterford is 25 km from the accommodation, while Clonmel is 45 km from the property. The nearest airport is Waterford Airport, 25 km from Greenway & Copper Coast Hostel.
 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách